נהלי ביטול עסקה


מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשע”א – 2010.


החזר כספי יינתן במקרים הבאים:


א. תקף כאשר ערך הטובין ו/או השירות עולה על 50 ₪.
ב. במוצרי ביגוד– פרק זמן לביטול הינו מיום הרכישה ועד תום 2 ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה ובלבד שהתווית לא הוסרה.
ג. כלל המוצרים (לא כולל ביגוד)– פרק זמן לביטול מיום הרכישה 14 יום, באריזתם המקורית ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש.
ד. החזר כספי יינתן בקיזוז 5% (דמי ביטול) מערך הטובין או השירות ו/או 100 ₪ לפי הנמוך.
ה. החזר כספי יבוצע לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים באותו אופן בו בוצעה העסקה.
ו. זכות הביטול לא תחול על הלבשה תחתונה כלשהי לרבות בגדי ים.
ז. דמי ביטול – כל עסקה על פי התקנות, מאפשר לעוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 ₪ לפי הנמוך.
ח. צרכן המבקש לבטל עסקה חייב לעוסק חשבונית או פתק החלפה המעידים על עצמם ביצוע עסקה עם העוסק.
ט. ביטול עסקה ייעשה באמצעות פניה באמצעות שליחת הודעה אלקטרונית לשירות הלקוחות של Sorento או במייל לכתובת: [email protected]
י. החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה ב\מן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של Sorento לתבוע את נזקיה בשל כך.
 
על מנת להימנע מנזק למוצר אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל סוג שהוא.
בכפוף לאמור בסעיף זה, Sorento תכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר אשר טרם הוחל ביצורה.

Sorento תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה, כולה או חלקה:

במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה.
במקרה זה, תבוטל הזמנתך ו- Sorento תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם.
למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה מכל סוג, כלפי Sorento בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
שירות לקוחות:
א. שאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים שירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי שירות הלקוחות של החברה:
 

בטלפון – 054-5235551
או בדואר אלקטרוני [email protected]


נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה שעולה ומאחלים לכם קנייה מהנה
צוות סורנטו